Website VR 360° Training ทางเลือกสำหรับการอบรมที่บ้านแบบเสมือนจริง

                   ในยุคการใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่บ้านกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การทำงาน ไปจนถึงการอบรมเทรนนิ่งต่างๆ ที่การใช้ชีวิตบนโลกภายนอกทำได้ยากลำบากขึ้น จนเกิดเป็นการ Training Online และ e-Learning รูปแบบใหม่มากมาย ซึ่งหนึ่งรูปแบบการ Training Online ที่น่าจับตามองก็คือ Website VR 360 Training

Share