แค่แคมเปญการตลาดทั่วไปอาจยังไม่พอ รู้จัก Always-on content รูปแบบการสื่อสารที่ยั่งยืนกว่า ได้ผลกว่า!

        จากผลสำรวจเรื่อง Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2020 ของสตาร์ทิสต้า (Statista) พบว่า คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ย 145 นาทีต่อวัน หรือราวๆ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงครึ่ง  

Share