Virtual Reality (VR) Training สื่อยุคใหม่ที่จะ “พลิกอนาคตโลกการอบรมพนักงาน”

            ในปี 2021 นี้รู้หรือไม่ว่าเทรนด์ Virtual Reality (VR) Training กำลังมาแรง แซงทางโค้งแบบฉุดไม่อยู่ เนื่องด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่หลายองค์กรเน้นการให้พนักงาน Work from home มากขึ้น            ระบบ Virtual Reality (VR)

Share