แค่แคมเปญการตลาดทั่วไปอาจยังไม่พอ รู้จัก Always-on content รูปแบบการสื่อสารที่ยั่งยืนกว่า ได้ผลกว่า!