วีซ่า เผยเกือบครึ่งของผู้บริโภคชาวไทยตั้งใจจะเลี่ยงการใช้เงินสดแม่ว่าการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง