Infographic Design Rules

                        หัวใจหลักเลยในการทำ Infographic คือ “เปลี่ยนข้อมูลที่ยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างรวดเร็วที่สุด” การเปลี่ยนข้อมูลยากให้เข้าใจง่ายนั้น ไม่ได้ทำได้เพียงขั้นตอนการย่อยข้อมูล แต่ในขั้นตอนการดีไซน์ก็สำคัญเช่นเดียวกัน บางคนอาจคิดว่าแค่ดีไซน์ให้สวยงามก็พอแล้วนี่  แต่จริงๆแล้วนอกจากความสวยงาม ต้องดีไซน์ให้คนอ่านแล้วเข้าใจ และสื่อสารกับคนอ่านได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดด้วย  วันนี้เราเลยอยากนำเสนอ “หลัก” หรือ “กฏ” ในการออกแบบ Infographic ที่ขาดไม่ได้

Share