เบื้องหลังการทำ Motion Infographic เรื่องการเงินที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย