สอนทำ Draft Infographic (แบบร่าง Infographic) ก่อนขึ้นดีไซน์จริง